Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for the ‘Οικονομία – Ανάπτυξη’ Category

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Grecce με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Read Full Post »

Υπεύθυνος Τουρισμός – Ο τουρισμός ως βιώσιμη ανάπτυξη

2η έκδοση

Harold Goodwin

Σχετικά με το βιβλίο | Περιεχόμενα | Σχετικά με τον συγγραφέα

Responsible Tourism 2nd edition

Using tourism for sustainable development

 Εδώ και πολλά χρόνια ο Harold Goodwin είναι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της άποψης ότι ο τουρισμός είναι για τους πολλούς, όχι μόνο για τους λίγους. Αυτή η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου του παρέχει νέα στοιχεία αλλά και σημαντικές πληροφορίες για το πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Είναι μια ουσιώδης ανάλυση για όσους ενδιαφέρονται για το πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί ο τουρισμός. David Airey, Ομότιμος Καθηγητής στο University of Surrey, Τιμημένος με το βραβείο UNWTO Ulysses

Υποστηρίζω ένθερμα τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του ΚαθηγητήGoodwin. Ως άτομο που ασχολείται ενεργά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ασία, εκτιμώ πάρα πολύ την πρωτοπορία της σκέψης του στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του υπεύθυνου τουρισμού. Η επαγγελματική πρακτική και το γράψιμό του βασίζονται σε μια βαθιά κατανόηση της πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας αλλά και σε μια πολύ γερή ηθική βάση για το έργο του. Συνίσταται ιδιαίτερα για φοιτητές που ασχολούνται με το σχεδιασμό του τουρισμού καθώς και για συμμετέχοντες σε ασκήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης. Συγχαρητήρια στις ΕκδόσειςGood fellow που συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη διάδοση σημαντικών έργων στον τομέα της ανάπτυξης του τουρισμού. Καθ. Δρ. Walter Jamieson στο Thammasat University, Bangkok, Thailand

Είναι υπέροχο να βλέπει κανείς τη δεύτερη έκδοση αυτού του βιβλίου που επικαιροποιεί τα ζητήματα που τέθηκαν στην πρώτη έκδοση και που παρουσιάζει τα βασικά επιχειρήματα με ένα σαφή και δυνατό τρόπο. Πάρα πολλά βιβλία συχνά εστιάζουν στην προσέγγιση και τη διαδικασία, παραβλέποντας συζητήσεις για τη λογική και την αιτιολόγηση πολιτικών και χωρίς να εξηγούν τις επιπτώσεις της δράσης και της αδράνειας. Ο Goodwin αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα με άμεσο τρόπο και έτσι εγείρει ερωτήματα για το πώς ο τουρισμός μπορεί να γίνει περισσότερο κατάλληλο και λιγότερο προβληματικός για πολλά μέρη στον κόσμο, επεξηγώντας τα επιχειρήματά του με παραδείγματα από την τεράστια εμπειρία του. Είναι μια αναγκαία, αν και κάποιες φορές άβολη, ανάγνωση για όποιον ενδιαφέρεται σοβαρά για τα ζητήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη του τουρισμού και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Richard Butler, Ομότιμος Καθηγητής στο University of Strathclyde και Τιμημένος με το βραβείο UNWTO Ulysses το 2016.

Εδώ και καιρό ο Harold Goodwin είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα στο βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό και οι απόψεις και τα στοιχεία του σε αυτό το βιβλίο παρέχουν πολύτιμη καθοδήγηση σε ενδιαφερόμενους, οργανισμούς και άτομα στον κλάδο. Αυτή η αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη έκδοση επισημαίνει τους βασικούς τομείς που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον χειρισμό τουριστικών προγραμμάτων και το περιεχόμενό του είναι απαραίτητο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος τα επόμενα χρόνια. Το βιβλίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων αλλά παραμένει συνοπτικό, ξεκάθαρο και πολύ ενημερωτικό.

Garry Wilson, Διευθύνων Σύμβουλος στο TUI Group Product & Purchasing

Η 2η έκδοση του βιβλίου Υπεύθυνος Τουρισμός: Ο τουρισμός ως βιώσιμη ανάπτυξη αφορά την παγκόσμια ζωτική αναγκαιότητα για την υλοποίηση του βιώσιμου τουρισμού. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρόκληση για αυτούς που οργανώνουν και εμπορεύονται τα ταξίδια και τον τουρισμό αλλά και για αυτούς που τα χρησιμοποιούν ως εμπορεύματα.
Τώρα στη δεύτερη έκδοσή του, είναι πλήρως αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο και περιλαμβάνει νέο υλικό για να εξετάσει τα ακόλουθα βασικά ζητήματα: ανθεκτικότητα, εθελοντικός τουρισμός, προστασία των παιδιών, πρόκληση της αποδιαμεσολάβησης, τουρισμός και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, τουρισμός σε φτωχές περιοχές, κοινές αξίες και καλή μεταχείριση των ζώων.

Αυτό το σημαντικό νέο εγχειρίδιο είναι η πιο έγκυρη σύγχρονη επισκόπηση των βασικών ζητημάτων που είναι πολύ σημαντικά για την οικονομική ανάπτυξη του υπεύθυνου τουρισμού και είναι γραμμένο από έναν εκ των κορυφαίων διανοούμενων και ανθρώπων που θέλουν και πετυχαίνουν την αλλαγή στον τομέα. Χρησιμοποιεί την ευρύτερη ιδέα της υπευθυνότητας στα ταξίδια και τον τουρισμό και εξετάζει το πώς σχετίζεται με τη βιώσιμη επιχείρηση και την επιχειρηματολογία της επιχείρησης για την υπευθυνότητα.
Αυτό το βιβλίο είναι για μάνατζερ και επαγγελματίες σε όλα τα επίπεδα στη βιομηχανία του τουρισμού. Θα είναι επίσης απαραίτητο για τα άτομα που χαράζουν πολιτικές και άλλα άτομα υπεύθυνα για την στρατηγική σκέψησε ένα ευρύ φάσμα κλάδων που έχουν σχέση με τα ταξίδια και τον τουρισμό και θα πρέπει να διαβαστεί από όλους τους σοβαρούς φοιτητές στον τομέα του τουρισμού που πρέπει να καταλάβουν πού πρέπει να πάει ο κλάδος στον οποίο θέλουν να ανήκουν.

Σχετικά με τον συγγραφέα

Ο Harold Goodwin είναι Διευθυντής στο Institute of Place Management στο Manchester Metropolitan University και Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία Responsible Tourism.

Κριτικές για την Πρώτη Έκδοση (Ανάληψη της ευθύνης για τον Τουρισμό)

«Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες και άτομα που χαράζουν πολιτικές. Αποφεύγει μερικές από τις διατυπώσεις των κλασικών ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων για να ενισχύσει και αποσαφηνίσει τα επιχειρήματα σχετικά με την ιδέα της ανάληψης ευθυνών για τον τουρισμό και τις επιπτώσεις της. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί με επιτυχία τη μεγάλη εμπειρία του σε αυτό τον τομέα, επιχειρηματολογώντας για τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να διαχειριστούμε και αναπτύξου με τον τουρισμό και να ασχοληθούμε με αυτή την τεράστια δύναμη.

Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει ένα και σαφές επιχείρημα για τα ζητήματα που προέρχονται από τη διεύρυνση του τουρισμού σε όλα τα μέρη του κόσμου και μια ισχυρή επιχειρηματολογία για το πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που προέρχονται από αυτή την ανάπτυξη. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους όσους ενδιαφέρονται, σπουδάζουν και δημιουργούν πολιτικές σχετικές με την ανάπτυξη του τουρισμού. Χρησιμοποιεί τη μεγάλη εμπειρία του συγγραφέα για να μελετήσει τις επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον και τους ανθρώπους και εκφράζει ξεκάθαρα τις ενδιαφέρουσες απόψεις του πάνω σε κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης.»

RichardButler, ΟμότιμοςΚαθηγητής στο Strathclyde Business School, Strathclyde University

«Ο Krippendorf και τώρα ο Goodwin είναι οι αρχιτέκτονες του σύγχρονου υπεύθυνου τουρισμού. Ένα ενδιαφέρον και εμπνευσμένο κείμενο που προσδιορίζει την ατζέντα για την επόμενη δεκαετία.» Justin Francis CEO του responsibletravel.com

«Το βιβλίο του Harold Goodwin είναι μια πολύ αναγκαία έρευνα που φτάνει στην καρδιά της ανάπτυξης αυτού που είναι γνωστό ως υπεύθυνος τουρισμός. Συνδυάζει αξιόπιστη έρευνα και ακαδημαϊκή ακρίβεια με την ευχέρεια και την πειθώ που το κάνει ένα διαφωτιστικό και ενδιαφέρον ανάγνωσμα -ενδιαφέρον τόσο για το κοινό που ταξιδεύει όσο και για υποψήφιους διδάκτορες. Το γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός εξειδικευμένων ταξιδιωτικών γραφείων βάζουν τώρα αυτή την υπευθυνότητα ως αυτόματο μέρος της εμπορικής διαδικασίας οφείλεται στον τρόπο σκέψης του Goodwin.»  »’Richard Hearn, Πρόεδρος (2005-6), Association of Independent Tour Operators (AITO). Ιδρυτής και διευθυντής του Inntravel, Ιδρυτής και διευθυντής τουVillage Ways»’

ΠΗΓΗ: GOOD FELLOW PUBLISHERS

http://www.goodfellowpublishers.com/academic-publishing.php?promoCode=&partnerID=&content=story&storyID=375

Μετάφραση της βιβλιοπαρουσίασης: Βίκυ Αξαοπούλου

Για το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece

Read Full Post »

film[Διαβάστε για το βιβλίο ΕΔΩ]

Είναι γνωστός διεθνώς. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Χάρβαρντ και της Οξφόρδης. Είναι τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας. Εχει ιδρύσει το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εχει εκλεγεί τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών.

Εχει τιμηθεί με το παράσημο του Φοίνικα της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ο σπουδαίος ιστορικός Γιώργος Δερτιλής, πέρα από τους τίτλους που κατέχει και τα πολλά βιβλία που έχει γράψει, φέρει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που τον διαφοροποιεί ως επιστήμονα: διαθέτει την ικανότητα να μιλάει με τρόπο κατανοητό προς όλους και να γράφει προσωπικά, χωρίς να διαπραγματεύεται ωστόσο την επιστημονική του εγκυρότητα.

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως το «Επτά πόλεμοι, τέσσερις εμφύλιοι, επτά πτωχεύσεις» (εκδόσεις Πόλις), που μόλις κυκλοφόρησε, είναι το τελευταίο του βιβλίο, στο οποίο κατορθώνει σε μόνο 150 σελίδες να περιγράψει, να ερμηνεύσει και να αναλύσει τη νεότερη Ιστορία της χώρας μας.

• Προμετωπίδα του βιβλίου σας είναι το απόσπασμα του Θουκυδίδη «O πόλεμος δεν είναι υπόθεση όπλων, όσο οικονομικών μέσων». Σε ποιο βαθμό αυτό ισχύει στη σημερινή εποχή και ιδιαίτερα σε σχέση με όσα συμβαίνουν στη χώρα μας;

Ισχύει. Οποιος σχεδιάζει πόλεμο θα πρέπει να προβλέψει είτε πώς θα αγοράσει τα όπλα που θα χρειαστεί είτε πώς θα τα κατασκευάσει – και όχι μόνον όπλα.

Σας θυμίζω ότι οι δικτάτορες του 1974 προκάλεσαν πόλεμο στην Κύπρο χωρίς να έχουν όχι μόνο αεροπλάνα με επαρκή εμβέλεια πτήσης για να υπερασπιστούν την Κύπρο, αλλά ούτε καν τα άρβυλα που χρειάζονταν για μια θλιβερή επιστράτευση που απέτυχε οικτρά.

Διαβάζοντας σήμερα για τα τουρκικά υποβρύχια που περιδιαβάζουν στο Αιγαίο, ελπίζω να είναι κάπως καλύτερη η σημερινή κατάσταση· και ακούοντας τα ελληνικά αεριωθούμενα να περνάνε πάνω από το κεφάλι μου, εύχομαι καλή τύχη στα παιδιά που τα κυβερνούν.

• Ως ιστορικό, σας ξάφνιασαν τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια;

Αν με ξάφνιαζαν, δεν θα ήμουν ιστορικός.

• Λέτε πως ο ιστορικός δεν είναι δικαστής. Ποιος, λοιπόν, είναι ο ρόλος του;

Να διευκρινίζει με παρρησία πότε ομιλεί ως ιστορικός και πότε ως πολίτης. Ο ρόλος του ιστορικού είναι να ανανεώνει με υπεύθυνο, λιτό και γλαφυρό τρόπο την Ιστορία στα πεδία που ερευνά και κυρίως την ερμηνεία της.

Και να το πράττει με τη μεγαλύτερη δυνατή αμεροληψία απέναντι στα πρόσωπα και στα γεγονότα της κοινωνίας και της εποχής που μελετά, κρίνοντας μάλιστα με βάση τις αξίες, τα ήθη και την ηθική εκείνης της κοινωνίας και εκείνης της εποχής – όχι της δικής του.

• Το δημόσιο χρέος ανέρχεται σε 328,3 δισ. (30/6/2016) και την ίδια στιγμή αποκαλύπτεται ότι μόνο οι υπερτιμολογήσεις στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 85 δισ. σε διάστημα 13 ετών (δηλαδή, το 25% του σημερινού δημόσιου χρέους). Αποτελεί αυτό μια ένδειξη για το πώς φτάσαμε εκεί που φτάσαμε; Ποια η ευθύνη του ίδιου του Ελληνα;

Eυθύνη δεν φέρουν μόνο οι ασυνείδητοι προμηθευτές του Δημοσίου, Ελληνες και ξένοι. Τις υπερτιμολογήσεις τις ενέκριναν ελληνικοί δημόσιοι οργανισμοί και τις υπέγραψαν Ελληνες διευθυντές, γραμματείς και υπουργοί.

Τα υπερτιμολογημένα φάρμακα τα απαιτούσαν ενίοτε χωρίς να τα έχουν ανάγκη Ελληνες πολίτες από Ελληνες γιατρούς και εκείνοι υπέγραφαν ελαφρά τη καρδία τις συνταγές – για να μη μιλήσω για τους δήθεν τυφλούς και άλλα παρόμοια.

Αν προσθέσετε, μάλιστα, όλες τις άλλες σπατάλες των τελευταίων 13 ετών, φαύλες ή απλώς άσκεπτες, θα δείτε ότι καλύπτουν το σύνολο του χρέους.

Ας μην επαναλάβω όσα γράφω στο βιβλίο για τα εκατομμύρια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που επιχορήγησαν ανύπαρκτα ελαιόδενδρα, υπεράριθμα πρόβατα και δήθεν πολιτιστικά κέντρα, ή που σπαταλήθηκαν σε σιντριβάνια, παιδικές χαρές και δήθεν εκπαιδευτικά προγράμματα.

• Σε μόλις 5 χρόνια συμπληρώνονται τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821, τον εμφύλιο πόλεμο και την πτώχευση που ήλθαν αμέσως μετά. Οπως γράφετε, στις μέρες μας «επήλθε η 7η συγκεκαλυμμένη πτώχευση της ελληνικής Ιστορίας». Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί «συγκαλύπτεται» η τελευταία αυτή πτώχευση;

Χρησιμοποίησα τον διεθνώς αποδεκτό οικονομολογικό όρο «συμφωνία διάσωσης» (bail out) για τις συμφωνίες που υπέγραψαν οι αλλεπάλληλες ελληνικές κυβερνήσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση μετά την πτώχευση του 2011.

Ο όρος, ναυτικής προέλευσης, αφορά τις διασώσεις ναυαγίων. Στην ουσία, πρόκειται για διεθνείς συμβάσεις με όλη την ισχύ που τους προσδίδει η υπογραφή των συμβαλλομένων κρατών. Επειδή τις συνυπογράφουν μαζί με τα κράτη και οργανισμοί που δεν έχουν κρατική υπόσταση, χρησιμοποιείται ο όρος «Μνημόνιο» αντί του όρου «Συνθήκη».

Στην Ελλάδα ο όρος «Μνημόνιο» απέκτησε σύντομα αρνητική χροιά, επειδή τα αλλεπάλληλα μνημόνια απέτρεψαν μεν την οριστική πτώχευση, αλλά έως το 2016 είχαν αποτύχει να διασώσουν τη ναυαγισμένη ελληνική οικονομία.

• Πού οφείλεται αυτό;

Η αποτυχία, όπως γράφω και στο βιβλίο, οφείλεται όχι μόνο στους υφεσιογόνους όρους των μνημονίων, τους οποίους συγκαλύπτουν πολλοί από τους υπεύθυνους συνευρωπαίους πολιτικούς· οφείλεται κυρίως στην ανικανότητα των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, είτε στην κυβέρνηση βρίσκονταν είτε στην αντιπολίτευση, να αντιμετωπίσουν υπεύθυνα και ορθολογικά τις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες.

Στην αντιπολίτευση, απέρριπταν τα πάντα· και στην κυβέρνηση παραβίαζαν ή δεν εφάρμοζαν ή καθυστερούσαν τις μεταρρυθμίσεις που επέβαλλαν οι συμφωνίες.

Οι μεταρρυθμίσεις, όμως, ήταν οι αναγκαίες προϋποθέσεις όχι απλώς για να εισπράξουν δανειακά κεφάλαια αλλά για να βγει η οικονομία από τον υφεσιακό φαύλο κύκλο και να προσελκύσει τα διαφυγόντα κεφάλαια και τις επενδύσεις που χρειαζόταν για να εισέλθει σε νέο, αγαθό κύκλο.

Και για να γίνει αυτό, έπρεπε να επανακτήσει η χώρα τη χαμένη αξιοπιστία της. Αυτά είναι που συγκαλύπτουν οι δικοί μας ηγέτες, ρίχνοντας ολόκληρη την ευθύνη στους ξένους.

• Εχει ειπωθεί κατ’ επανάληψη ότι τα τελευταία 6 χρόνια η Ελλάδα αναγκάστηκε να δεχτεί από τους «συμμάχους» και «εταίρους» της οικονομικούς και πολιτικούς όρους τόσο απεχθείς, που μόνο μια χώρα που συνετρίβη σε ολοκληρωτικό πόλεμο θα είχε δεχτεί. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη;

 

Αυτή η άποψη υπονοεί ότι για τους όρους των συμφωνιών ευθύνονται αποκλειστικά οι άσπλαχνοι εταίροι μας.

Δεν συμφωνώ, τόσο για τους λόγους που ανέφερα στο προηγούμενο ερώτημα όσο και για πολλούς άλλους. Οι ηγέτες των άλλων χωρών-μελών δίνουν λόγο στους φορολογουμένους συμπολίτες τους για τα ποσά που δανείζουν στην Ελλάδα.

Αν μας ζητούσαν πριν από την κρίση να πληρώνουμε φόρους για να μην πτωχεύσει η Ρουμανία θα το δεχόμασταν; Εξάλλου, την ευθύνη τη φέρουν και οι Ελληνες: όσοι παραπλάνησαν τους «κουτόφραγκους» με ψευδείς στατιστικές· όσοι είχαν υποχρέωση να τις καταγγείλουν ή να παραιτηθούν και εσιώπησαν· όσοι ηγέτες μας αντιμάχονταν λυσσωδώς τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να καταλάβουν την εξουσία, όσοι τις καθυστερούσαν μόλις την αποκτούσαν, όσοι μας φορολογούσαν για να μη μειώσουν τις δαπάνες.

Ευθύνονται όσοι από εμάς τους ακολουθούσαμε τυφλά με απεργίες και διαδηλώσεις, επιφέροντας στην οικονομία της χώρας τεράστιες ζημίες ή ακόμη και υλικές καταστροφές – που σήμερα τις πληρώνουμε όλοι οι φορολογούμενοι και μαζί μας όλοι οι νεόπτωχοι μισθωτοί και συνταξιούχοι.

• Βρίσκετε ομοιότητες με αντίστοιχα γεγονότα του παρελθόντος;

Ναι, και μάλιστα πολλές. Στο θέμα των μεταρρυθμίσεων και της αξιοπιστίας που ανέφερα προηγουμένως, το βιβλίο που συζητούμε περιγράφει ένα καλό παράδειγμα, τον πόλεμο του 1897. Σας το περιγράφω. Μετά την πτώχευση του 1893, την πρωθυπουργία αναλαμβάνει ο Δηλιγιάννης. Αγνοώντας την πτώχευση, διπλασιάζει τις στρατιωτικές δαπάνες και ευαγγελίζεται πόλεμο, φανατίζοντας τα πλήθη.

Το 1897, ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στην Κρήτη για να στηρίξει την επανάσταση. Σε λίγες μέρες τα οθωμανικά στρατεύματα φτάνουν στον Δομοκό. Η επέμβαση έξι ξένων Δυνάμεων σώζει κυριολεκτικώς την Ελλάδα. Κρίνοντας ότι η κατάσταση απειλεί την ειρήνη και τις μεταξύ τους ισορροπίες, επιβάλλουν στον σουλτάνο να αποσύρει τον στρατό του.

Τον Δηλιγιάννη διαδέχεται κυβέρνηση Ζαΐμη. Μέσα σε ένδεκα μόλις μήνες, η κυβέρνηση υπογράφει τη συνθήκη ειρήνης· πείθει τις Δυνάμεις να επιβάλουν στην Τουρκία αυτονομία της Κρήτης με Ελληνα ύπατο αρμοστή· διαπραγματεύεται τις μειώσεις δαπανών και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούσε ο Διεθνής Οικονομικός Ελεγχος προκειμένου να αναδιαρθρώσει το χρέος.

Επτά χρόνια αργότερα, η δραχμή, που είχε υποτιμηθεί κατά 50%, θα ανακτήσει την ισοτιμία της με το γαλλικό φράγκο· και το 1907 η τιμή της θα υπερβεί την τιμή του χρυσού φράγκου, γεγονός πρωτοφανές στην Ιστορία της χώρας.

• Σας απασχολεί η άνοδος της Ακροδεξιάς και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη; Εντοπίζετε μήπως αντιστοιχίες με τη μεσοπολεμική περίοδο;

Βεβαίως με ανησυχεί, όχι μόνο για την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο. Δείτε τους δημαγωγούς σαν τον Τραμπ, τον Ερντογάν και τον Πούτιν, να προωθούν μια προσωπολατρική δικτατορία, που στη Ρωσία έγινε ήδη καθεστώς, στην Τουρκία θα γίνει σύντομα και που ελπίζουμε να αποφύγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες χάρη στην πίστη και την προσήλωση των Αμερικανών πολιτών στο Σύνταγμά τους και στη δημοκρατία.

Παρόμοιες δικτατορίες επέβαλαν άλλωστε, στην περίοδο του Μεσοπολέμου, ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ.

• Αποκαλείτε τον άνθρωπο «πλανητικό παράσιτο». Πώς το εννοείτε και πώς το τεκμηριώνετε;

Το εννοώ, ως άνθρωπος που αγαπά τον παράδεισο που ήταν και είναι ακόμη ο πλανήτης που μας έλαχε, ως πολίτης που πιστεύει στην επείγουσα ανάγκη οικολογικής συνείδησης και ως ιστορικός που μας παρατηρεί έντρομος να σωριάζουμε στα σκουπίδια τα φονικά όπλα που κατασκευάσαμε για να εξολοθρεύουμε αλλήλους, πυρηνικά και άλλα. Παράσιτο της Γης, παράσιτο και του ίδιου του ανθρωπίνου γένους.

• Βλέπετε διέξοδο από τον φαύλο κύκλο των πτωχεύσεων;

Ναι. Εάν εφαρμοστούν σωστά και γρήγορα οι μεταρρυθμίσεις (και αν δεν επέλθουν άλλες δυσμενείς συνθήκες, εσωτερικές ή διεθνείς), θα ακολουθήσει ένας αγαθός οικονομικός κύκλος που μπορεί να μας βγάλει από την κρίση.

Περιγράφω ένα τέτοιο, αισιόδοξο σενάριο στο βιβλίο μου (σελίδες 109-123) διευκρινίζοντας, βεβαίως, ότι δυστυχώς έχει λιγότερες πιθανότητες από τα απαισιόδοξα σενάρια.

ΠΗΓΗ ΕΦΣΥΝ

 

Read Full Post »

ttip_-%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf

Σε συνεργασία με τους ΦΙΛΟΥΣ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece

ΚΛΙΚΑΡΕΤΕ ΕΔΩ

Read Full Post »

TTIP-RESEARCH-PRESENTATION_poster_600px

Η πρώτη έρευνα για την TTIP στην Ελλάδα [ΕΔΩ]

Read Full Post »

2

[RsBΓια ένα τόσο σοβαρό θέμα παίρνουμε θέση: STOP TTIP CETA TiSA]

Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA

δίκτυο οργανώσεων, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών

http://stop-ttip-ceta-greece.blogspot.gr

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 2

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στρατηγικού σχεδιασμού
TTIP CETA | Απειλές για τη δημοκρατία, την εθνική οικονομία, το περιβάλλον και τη διατροφική ασφάλεια, τα εργασιακά – κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.

 Ημερομηνία: Σάββατο 28 Μαΐου 2016 στην Αθήνα | από 10:30 – 16:30

Τοποθεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ | Ιερά Οδός 154 και Νάξου | Στάση ΜΕΤΡΟ Ελαιώνας [ΕΔΩ]

 H Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA (Δίκτυο οργανώσεων, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών) διοργανώνει συνάντηση στρατηγικoύ σχεδιασμού για όσους δραστηριοποιούνται, ενδιαφέρονται και επιθυμούν να αναπτύξουν δράσεις σε τομείς που επηρεάζονται από την TTIP CETA.

Στη συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών [σύλλογοι, ΜΚΟ, Πρωτοβουλίες ή και Κινήματα πολιτών, Πολιτικά Ινστιτούτα], Αυτοδιοικητικοί, Πολιτικοί και πολίτες, με την προϋπόθεση ότι θα συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής/εγγραφής.

Σκοποί της συνάντησης είναι α) Να υπάρξει ενημέρωση για τις εξελίξεις β) Να προετοιμαστεί η διεθνής δράση ενάντια στις συμφωνίες [Οκτώβριος – Νοέμβριος 2016] γ) Μέσω των τραπεζιών εργασίας να υπάρξουν ειδικές δράσεις ανά θέμα.

Έχουν προγραμματιστεί τα εξής τραπέζια εργασίας:

  1. Αγροτική παραγωγή και διατροφική ασφάλεια,
  2. Ελεύθερες Ζώνες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και Δημόσιες Υπηρεσίες,
  3. Εργατικά δικαιώματα και Ανάπτυξη,
  4. ISDS, ICS Δημοκρατία και Προσωπικά Δεδομένα,
  5. Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια, Περιβάλλον.

Για να δηλώσετε συμμετοχή και να επιλέξετε τραπέζι εργασίας αντιγράψτε και κάντε επικόλληση [copy paste]αυτόν το σύνδεσμο ή κλικάρετε στο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1gw8bq3mbAG7jwGt3G7wIAcVjRm8HxE5jeunl6kSQzo4/viewform

 Ο ΧΑΡΤΗΣ της περιοχής – το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ΕΔΩ

 Πληροφορίες: Τηλ.215 5257408 | Mail: stop.ttip.greece@gmail.com |

http://stop-ttip-ceta-greece.blogspot.gr

Read Full Post »

octoberdoa_sharepic_socialmedia

 

To RsB είναι ένα κοινωνικό, πολιτιστικό blog. Όταν καταρρέει η κοινωνία και οι πολυεθνικές καθορίζουν τους νόμους της Ε.Ε. αλλά και των κρατών παίρνουμε θέση: Στηρίζουμε την εκστρατεία και συμμετέχουμε στις πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν στη χώρα μας.

Δείτε και ΕΔΩ ΕΔΩ.

 

Read Full Post »

Filladio-page-001

Οι Εκδόσεις Παπαζήση έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην παρουσίαση της σειράς των Στάθη Ν. Τσοτσορού και Στάθη Ε. Λιδωρίκη,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (4 ΤΟΜΟΙ)
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19.00 στη Στοά του Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5, Αρσάκειο Μέγαρο)

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι:
Θεοδόσης Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
Σταύρος Δήμας, π. Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και
π. Επίτροπος της Ελλάδας στην Ε.Ε.
Αλέκος Παπαδόπουλος, π. Υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Σταθάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Περισσότερα για τους δύο πρώτους τόμους ΕΔΩ

Το έργο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, ορισμένοι το θεωρούν «μνημειώδη έργο»….

Read Full Post »

11

stop 4

nfgr anti ttip ceta

το EVENT ΕΔΩ

Read Full Post »

 

 

Ναύπλιο

 

[Το Ναύπλιο από ψηλά, από την Ακροναυπλία]

 

 

Ο Άγγελος Τερζάκης γεννήθηκε στο Ναύπλιο. Το 1973 έγραψε στο ΒΗΜΑ για την «αξιοποίηση» της Ακροναυπλίας ένα εξαιρετικό κείμενο το οποίο έχει ευρύτερο ενδιαφέρον για τον τουρισμό. Απολαύστε το.

«Η πρόθεση θεάρεστη φυσικά: Ν’ αξιοποιηθεί η Ακροναυπλία, μην απομείνει ιστορικό μνημείο, δηλαδή περιττή. Αλλά με τι αντίτιμο! Ποιος έχει ποτέ καθήσει να κάνει λογαριασμό τι κερδίζεται βραχυπρόθεσμα και τι χάνεται μακροπρόθεσμα με κάποιες πλαστικές εγχειρήσεις; […]

Το επιχειρηματικό πνεύμα έχει μέσα του κάτι το αδίσταχτο. Στην Ελλάδα, τουριστική αξιοποίηση θα έπρεπε να σημαίνει πρώτα απ’ όλα αξιοποίηση πνευματική, καλλιτεχνική, ιστορική, εθνική. Τι θα κερδίσουμε αν μεταμορφώσουμε την Ελλάδα σε κάτι που δεν θα είναι πια αυτή η ίδια; Τι θα «πουλάμε» στους περιηγητές, αν αυτός κατά κύριο λόγο είναι ο σκοπός μας; Ξενοδοχεία; Έχουν και στους τόπους τους… Πόσα ωραία θα μπορούσαν να έχουν γίνει, χωρίς να σχετίζονται με την καταστροφή που είναι κατά κανόνα ανεπανόρθωτη. […]

Ευτυχώς η πολιτεία του Ναυπλίου αντέχει ακόμα, αντιστέκεται σιωπηρά με τραυματισμένη την αξιοπρέπεια της προαιώνιας αρχοντιάς της. Ως πότε όμως;…».

 

 

 

 

Read Full Post »

Older Posts »